Strategie & implementatie

“TRANSPARANT EN BEGRIJPBAAR VOOR IEDEREEN”

Wij zorgen voor het aanscherpen en succesvol implementeren van de strategie. Begrijpbaar voor iedereen in de organisatie en met duidelijke verbeterprioriteiten. Van inzicht in de marktontwikkelingen naar een SWOT en een concrete verbeterroadmap. Geen ingewikkelde strategische rapporten, maar gewoon op 1 A4-tje gepresenteerd.
 
En wij ontwikkelen de financiële afdeling tot strategische, communicatieve business partner en implementeren scenario management. Finance & control verbinden we pro-actief met de afdelingen.
 
Waarom?
Omdat een transparante strategie helpt om de weerstand te verminderen zodat processenverbetering sneller gerealiseerd wordt. En omdat met actueel inzicht in de marktontwikkelingen de strategie tijdig aangepast kan worden. Om met nieuwe technologieën, efficiënte en digitale processen of met andere business modellen de concurrentie voor blijven. Om future proof te blijven ondernemen.

De financiële afdeling wordt daarbij steeds belangrijker om strategische besluitvorming te ondersteunen. Big data, stuurinformatie en scenario-analyses omzetten in adviezen aan het management is essentieel. Minder uitvoerend, meer adviserend.
 
Wij brengen focus aan, helpen om vooruit te kijken en zorgen voor een gezamenlijk gedragen strategie. Samen van ambitie naar actie!

 

Het resultaat

  • Een goede en begrijpbare strategie in lijn met de organisatiedoelen.
  • Vertaling naar concrete verbeterstappen – verbeterroadmap met prioriteiten.
  • Minder weerstand en snellere organisatieverbeteringen.
  • Scenario’s worden tijdig uitgewerkt.
  • Maandelijkse begeleiding bij de implementatie.
  • Periodieke update van het strategisch plan – SWOT, omgevingsanalyse, inzicht in marktontwikkelingen.

 

SJOERD KOUDIJS

 

 +31(0) 6 517 53 642

skoudijs@kpi-improvement.nl

/skoudijs

 
 

VAN AMBITIE
NAAR ACTIE!

 

beeldmerk