Referenties

“GESTRUCTUREERD EN HAALBAAR VERBETEREN”

PKF Wallast

 

Uiteraard zijn accountants ook kritisch op hun interne administratieve processen en informatievoorziening. De externe en interne klant voorzien van snellere en betere informatie. Dat was het vraagstuk van PKF Wallast.

 

Als projectleider ERP en interimmanager finance, control en ICT heb ik een vooronderzoek uitgevoerd en een advies uitgebracht over de procesverbeteringen. Dit heeft geresulteerd in de selectie en implementatie van een nieuw ERP systeem om sneller en beter te kunnen factureren. Daarnaast heb ik de bewustwording vergroot van het belang van sturen op resultaten. Samen verantwoordelijk zijn voor het resultaat, integraal performance management. Dit door betere en begrijpbare rapportages te ontwikkelen, BI te implementeren en een nauwere samenwerking tussen de afdeling Finance & Control en de vestigingen te realiseren.

 

Reedijk

 

Een nieuwe strategie begrijpbaar voor de gehele organisatie. En het probleemoplossend vermogen van de medewerkers vergroten. Dat was de uitdaging van Reedyk Compact Cranes.

 

Als adviseur heb ik de strategische plannen beoordeeld en aangescherpt. Om vervolgens concrete verbeterprojecten te formuleren. Met het MT zijn prioriteiten bepaald en zijn verbeterteams samengesteld. Ik heb het MT verder begeleid bij het zelfstandig succesvol implementeren van de verbeteringen met behulp van Scrum om daarmee het probleemoplossend vermogen van de organisatie te vergroten. Met behulp van een game hebben de medewerkers bijvoorbeeld goed inzicht gekregen in hoe de doorlooptijden drastisch verkort konden worden.

 

 

SJOERD KOUDIJS

 

 +31(0) 6 517 53 642

skoudijs@kpi-improvement.nl

/skoudijs

 
 

VAN AMBITIE
NAAR ACTIE!

 

beeldmerk