Slimmer werken – Ja leuk!

“Passie voor continu verbeteren, dat is wat ons drijft”

Wat we doen
Met nieuwe energie, focus en inzicht realiseren we dat organisaties blijvend pro-actief slimmer gaan werken. We zorgen dat bedrijfsprocessen verbeteren en dat IT optimaal ingezet wordt. Maar wat we vooral doen is medewerkers in beweging krijgen om continu slimmer en future proof te blijven ondernemen. Dat is waar we directies en financiële afdelingen bij ondersteunen.

Op basis van Interim management, advies én begeleiding. Geen dikke rapporten, maar gewoon handen uit de mouwen. Doelgericht en met een grote lach oplossingsgericht samenwerken. Gestructureerd en haalbaar verbeteren. Dat is waar wij voor staan.

 

Waarom slimmer werken?
Om de concurrentie een stap voor te blijven en betere bedrijfsresultaten te realiseren.

 

Hoe we dat doen?
Wij brengen focus aan, helpen om vooruit te kijken en zorgen voor een gezamenlijk gedragen strategie. We analyseren en verbeteren de bedrijfsprocessen om efficiënter, slimmer en klantgerichter te werken, bijvoorbeeld met ERP of BI. We zorgen voor eenvoudige dashboards met actiegerichte KPI’s en een cultuur waar verbeteren centraal staat.

 

Hoe pakken wij dat concreet aan:

 • We creëren begrijpbare stuurinformatie en ownership:
  We realiseren begrijpbare actiegerichte stuurinformatie en creëren een cultuur waar echt gestuurd wordt op resultaten (integraal performance management)
 • We zorgen voor flexibele procesverbetering en goede samenwerking:
  We laten afdelingen gezamenlijk aan procesverbeteringen werken. Er zijn duidelijke verbeterprioriteiten en processenvernieuwing wordt sneller gerealiseerd (Scrum procesverbetering)
 • We zorgen voor een transparante strategie met duidelijke verbeterprioriteiten
  We zorgen voor meer inzicht in de marktontwikkelingen om daarmee de strategie tijdig aan te kunnen passen. We vertalen de strategie in concrete projecten en presenteren dit op 1A4tje zodat iedereen het begrijpt. (Verbeterroadmap, SWOT)
 • We digitaliseren administratieve bedrijfsprocessen en stuurinformatie waar mogelijk:
  We zorgen voor een betere kwaliteit van de stuurinformatie, laten beter gebruik maken van big data en zorgen dat administratieve processen digitaal worden vastgelegd (ERP/BI)

Waarom we dat doen?
Omdat wij gelukkig worden als er met energie, samenwerking en focus vernieuwing wordt gerealiseerd. Omdat wij weten hoe belangrijk het is dat iedereen actuele en begrijpbare informatie heeft om tijdig te kunnen bijsturen en resultaten ook echt verbeteren. Omdat we blij worden als processen versimpelen door digitalisering.
 
We vinden het belangrijk dat medewerkers van elkaar te weten wat er speelt, wat er beter kan en wat de prioriteiten van deze verbeteringen zijn. Dat er een duidelijk beeld van de verbeterprojecten is en de snelheid waarmee de organisatiedoelen moeten worden bereikt. Dat is de kracht van continu verbeteren. En omdat we het vieren van succes belangrijk vinden, trakteren we regelmatig op zelfgebakken Zeeuwse bolussen.

 

Het resultaat

 • Focus op continu verbeteren
 • Efficiëntere en digitale bedrijfsprocessen
 • Pro-actieve samenwerking
 • Sneller kunnen inspringen op marktontwikkelingen

 

SJOERD KOUDIJS

 

 +31(0) 6 517 53 642

skoudijs@kpi-improvement.nl

/skoudijs

 
 

VAN AMBITIE
NAAR ACTIE!

 

beeldmerk