Slimmer werken – Ja leuk!

 

“Passie voor continu verbeteren, dat is wat ons drijft”

 

Wat we doen
Met nieuwe energie, focus en inzicht realiseren we dat organisaties blijvend pro-actief slimmer gaan werken. We zorgen dat bedrijfsprocessen verbeteren en dat IT optimaal ingezet wordt. Maar wat we vooral doen is medewerkers in beweging krijgen om continu slimmer en future proof te blijven ondernemen. Dat is waar we directies en financiële afdelingen bij ondersteunen.

Op basis van Interim management, advies én begeleiding. Geen dikke rapporten, maar gewoon handen uit de mouwen. Doelgericht en met een grote lach oplossingsgericht samenwerken. Gestructureerd en haalbaar verbeteren. Dat is waar wij voor staan.

Waarom slimmer werken?
Om de concurrentie een stap voor te blijven en betere bedrijfsresultaten te realiseren.

Hoe we dat doen?
Wij brengen focus aan, helpen om vooruit te kijken en zorgen voor een gezamenlijk gedragen strategie. We analyseren en verbeteren de bedrijfsprocessen om efficiënter, slimmer en klantgerichter te werken, bijvoorbeeld met ERP of BI. We zorgen voor eenvoudige dashboards met actiegerichte KPI’s en een cultuur waar verbeteren centraal staat.

 

Sjoerd Koudijs

Lees meer

Strategie & implementatie

 

“TRANSPARANT EN BEGRIJPBAAR VOOR IEDEREEN”

 

Wij zorgen voor het aanscherpen en succesvol implementeren van de strategie. Begrijpbaar voor iedereen in de organisatie en met duidelijke verbeterprioriteiten. Van inzicht in de marktontwikkelingen naar een SWOT en een concrete verbeterroadmap. Geen ingewikkelde strategische rapporten, maar gewoon op 1 A-4tje gepresenteerd.

En wij ontwikkelen de financiële afdeling tot strategische, communicatieve business partner en implementeren scenario management. Finance & control verbinden we pro-actief met de afdelingen.

 

 

Lees meer

Stuurinformatie

 

“TIJDIG WETEN WAT U KUNT BEÏNVLOEDEN”

 

Als manager, maar ook als medewerker heeft u behoefte aan real time inzicht in de prestaties van uw organisatie. Begrijpbare en actiegerichte rapportages, zodat medewerkers direct kunnen bijsturen. Maar vooral ownership om met de inzichten processen te verbeteren. Met elkaar verantwoordelijk zijn voor het resultaat en weten wat er beïnvloed kan worden. Maar lukt dat ook?

Of is te weinig tijd, focus, kennis of samenwerking om stuurinformatie echt te laten leven in de organisatie?

We realiseren tijdige en begrijpbare stuurinformatie en we zetten big data om in begrijpbare rapportages. We zorgen voor andere inzichten en een dosis nieuwe energie. Waardoor medewerkers pro-actief gaan sturen op het verbeteren van processen en bedrijfsresultaten.

 

 

Lees meer

PROCESSVERBETERING

 

“GESTRUCTUREERD EN HAALBAAR VERBETEREN”

 

Wij ondersteunen directies en financiële afdelingen bij het gestructureerd, flexibel (agile) en snel (scrum) realiseren van procesverbeteringen. We analyseren de processen om te zien waar het efficiënter, slimmer en klantgerichter kan. Bijvoorbeeld door digitalisering (ERP, BI, big data, no-hands accounting). Of door het verbeteren van de onderlinge samenwerking en het vergroten van het probleemoplossend vermogen. Maar we zorgen ook dat nieuwe businessmodellen of kleine verbeteringen sneller geïmplementeerd kunnen worden.

Dit doen we op basis van advies of projectmanagement.

 

 

Lees meer

Contact

contact


 

SJOERD KOUDIJS

 

 +31(0) 6 517 53 642

skoudijs@kpi-improvement.nl

/skoudijs

 

VAN AMBITIE NAAR ACTIE!

 

beeldmerk